728 x 90

علی بیگدلی: روحانی دچار اشتباه شد که اعلام کرد ما شنبه و یک‌شنبه را باید جشن بگیریم

علی بیگدلی، کارشناس مسائل اروپا و آمریکای رژیم
علی بیگدلی، کارشناس مسائل اروپا و آمریکای رژیم

روزنامه حکومتی رسالت به نقل از علی بیگدلی، کارشناس مسائل اروپا و آمریکای رژیم روز دوشنبه ۷مهر با اشاره به بیانیه اتحادیه اروپا به شورای حقوق‌بشر، نوشت: «اتحادیه اروپا در برابر حمایتی که از ایران در شورای امنیت کرد، احساس می‌کند از آمریکا فاصله گرفته است، بنابراین به‌دنبال فرصت بوده و شرایط را مناسب دیده است تا ایران را تحت فشار قرار دهد و به آمریکا نزدیک شود.

اگر اتحادیه اروپا با آمریکا در شورای امنیت مخالفت کرد به‌دلیل محبوبیت ایران نبود لذا حسن روحانی دچار اشتباه شد که اعلام کرد ما شنبه و یک شنبه را باید جشن بگیریم چرا که مخالفت اتحادیه اروپا با آمریکا از یک‌سو به‌دلیل اختلافاتشان با آمریکا و از سویی دیگر اختلافات روسیه و چین با آمریکا بود.

اتحادیه اروپا نمی‌خواهد تمام رشته‌های ارتباطی خود را با آمریکایی‌ها قطع کند، اگر به همه این موارد نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد اروپا با وجود اختلافات نمی‌خواهد با آمریکایی‌ها قطع ارتباط کند.»