728 x 90

علیرضا جعفرزاده: چندین هزار تن از ایرانیان مقیم آمریکا می‌خواهند به جهان بگویند که جای ابراهیم رئیسی در ملل متحد نیست

تظاهرات ایرانیان آزاده علیه حضور رئیسی جلاد
تظاهرات ایرانیان آزاده علیه حضور رئیسی جلاد

خبرگزاری فرانسه ۲۹شهریور۴۰۲ ۱ ضمن انعکاس تظاهرات ایرانیان آزاده علیه حضور رئیسی جلاد در برابر مقر ملل متحد گزارش داد: «ایرانیان مقیم آمریکا در مقابل ملل متحد برای اعتراض علیه حضور رئیسی در مجمع‌عمومی سازمان‌ملل تجمع کردند. یکی از معترضان گفت: «این توهینی به‌مردم ایران است».

علیرضا جعفرزاده معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت در آمریکا به‌ این خبرگزاری گفت: «برای چندین هزار تن از ایرانیان مقیم آمریکا بسیار مهم بود که از ۴۰ایالت به‌اینجا بیایند... ، چون می‌خواهند به‌جهان بگویند که جای ابراهیم رئیسی در ملل متحد نیست. او باید به‌خاطر جنایت علیه بشریت محاکمه شود».

(خبرگزاری فرانسه: ۲۹شهریور)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6360eb13-f03b-4122-ba25-2492aa781401"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات