728 x 90

عفو بین‌الملل خواهان آزادی بی‌قیدوشرط فوری آتنا دائمی و گلرخ ایرایی شد

عفو بین الملل خواهان آزادی بی قیدوشرط فوری آتنا دائمی و گلرخ   ایرایی  شد
عفو بین الملل خواهان آزادی بی قیدوشرط فوری آتنا دائمی و گلرخ ایرایی شد

عفو بین‌الملل  روز جمعه  18اسفند  96 طی بیانیه‌یی خواهان آزادی فوری و  بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی  آتنا دائمی و گلرخ ایرایی شد که در قرنطینه زندان قرچک ورامین زندانی هستند.

در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است:‌ کسانی که در این زندان نگه‌داشته می‌شوند غذای کافی داده نمی‌شوند و آب آشامیدنی آنها شور است. گلرخ ابراهیمی ایرایی 35روز است در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد و در وضعیت بهداشت پایینی قرار دارد...

فیلیپ لوتر مدیر بخش تحقیق در خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفت آنها  از ابتدا هم نباید به زندان می‌افتادند و اکنون به‌نظر می‌رسد مقامهای رژیم ایرانی عامدانه آنها را در معرض رفتار وحشیانه و غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار داده‌اند زیرا آنها به فعالیت خود و ادامه حمایتشان از حقوق بشر حتی در پشت میله‌های زندان ادامه داده‌اند...

عفو بین‌الملل افزود:‌ بنا‌ به گزارشاتی که وسیعاً منتشر شده، اطلاعاتی که به عفو بین‌الملل داده شده شرایط زندان شهر ری انزجار‌آور است و کاملاً زیر استانداردهای حداقل برای رفتار با زندانیان است...

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات