728 x 90

عفو بین‌الملل: عدالت برای سوریها مهمتر از هر زمان دیگر است

خرابی ها در سوریه
خرابی ها در سوریه

سازمان عفو بین‌الملل امروز جمعه ۲۲ اسفند، طی گزارشی با عنوان پس از ده سال، عدالت برای سوریها مهمتر از هر زمان دیگر است نوشت:

در ۱۵مارس، پیش از دهمین سالگرد بحران، عفو بین‌الملل، اعلام کرد که زمان آن رسیده است که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حسابرسی در مورد نقضهای مداوم در سوریه فشار آورد تا اطمینان حاصل کند که عاملان این جنایات مورد حسابرسی قرار گیرند.

لین معلوف، معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل خواستار حسابرسی از عاملان این جنایت شد و گفت: «بدون عدالت، چرخه خون‌ریزی و رنج در سوریه ادامه خواهد یافت.»

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c7bcc8ca-7849-4735-a18a-fa0039769417"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات