728 x 90

طرح تفرقه اندازانهٔ تقسیم استان سیستان و بلوچستان – سخنگوی مجاهدین

سخنگوی مجاهدین
سخنگوی مجاهدین

حکومت آخوندی طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان به چهار استان را به‌رغم مخالفتهای مردمی، در مجلس فرمایشی ولایت فقیه به جریان انداخته است.

خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا در ۲۸آبان ۹۹در این باره نوشت: «محسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس گفت طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان به ۴ استان اعلام وصول شد».

همین گزارش اذعان می‌کند که طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان در مجلس قبلی رژیم نیز مطرح شده بود، ولی برخی آن را در تعارض با هویت مردم استان توصیف کردند.

با این‌همه، و به‌رغم مخالفتهای مردمی، حکومت آخوندی برای مقاصد تفرقه اندازانه‌اش آن را در مجلس آخوندی به جریان انداخته است.

پیام سخنگوی مجاهدین به دلیران سیستان و بلوچستان: با طرح حکومتی ۴ استانی کردن برای تفرقه اندازی در سیستان و بلوچستان قویاً مخالفت و اعتراض کنید. مانند شورشگران کازرون رژیم را باید وادار به عقب‌نشینی کرد.