728 x 90

صالح القلاب: این حق مردم ایران است که از شر این رژیم خلاص شوند

   صالح القلاب وزیر پیشین فرهنگ اردن
صالح القلاب وزیر پیشین فرهنگ اردن

صالح القلاب وزیر پیشین فرهنگ اردن طی مقاله‌یی روز ۱۲ فروردین در ایلاف لندن نوشت:‌ این حق مردم ایران و نیروهای ملی اپوزیسیون به رهبری مجاهدین خلق است که از شر این رژیم خلاص شوند.

رژیمی که طی سالهای طولانی از سال ۱۳۵۷ این کشور عظیم را در جهت عکس حرکت تاریخ پیش برده و تمام اجزای قومی و مذهبی این مردم را با شیوه‌های قرون‌وسطایی سرکوب می‌کند حکمت تاریخ می‌گوید که روز پایان این رژیم نزدیک است.