728 x 90

شکست یک استراتژی ضدمردمی

این‌ تصاویر جدید‌ترین صحنه‌های اعتراضی مردم ایران در مقابله با گرانی بنزین است.

تصویری که مردم شعار می‌دهند «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران»، «مرگ بر خامنه‌ای»،

خامنه‌ای پیوسته می‌گوید در سوریه و عراق و لبنان جنگ به‌راه می‌اندازد تا انقلاب ایران را خفه کند.

می‌گوید اگر در آنجا نجنگیم باید در همین خیابانهای دور و برمان بجنگیم.

این البته استدلال جنایتکارانه و سخیفی است که یک رئیس حکومت صراحتاً بگوید در کشورهای دیگر جنایت می‌کند تا از وقوع انقلاب در کشور خودش جلوگیری کند، اما اکنون همین استدلال جنایتکارانه هم از سوی مردم منطقه به سختی به چالش کشیده شده است.

نه تنها در عراق بلکه حتی از سوی مردم جنوب لبنان که محل خرج‌کردن بیشتر هزینه‌ها از سوی خامنه‌ای و نیروی قدسش بوده است.

اینجا قلب همان منطقه‌ای است که پاسدار شاطری میلیاردها خرج مزدوران حزب‌الشیطان کرد.

پاسدار حسن شاطری: «در کمتر از ۲هفته مشکل برق ۷۳روستا را حل کردیم. در ۴۵روز، ۴۵مدرسه در «ضاحیه» ساختیم! مجموعا ۲۲۸۰پروژه را جمهوری اسلامی داشته!...».

و اکنون مردم لبنان به‌روشنی می‌گویند وطن‌شان را نمی‌فروشند، حسن نصرالله و اراذل پیرامونش البته این‌کاره هستند اما مردم لبنان هرگز!

آیا اینجا پایان خط دجالیت، دین‌فروشی و وطن‌فروشی خامنه‌ای و پاسدارانش نیست؟