728 x 90

شورش در زندان ارومیه و درود سخنگوی مجاهدین به زندانیان شورشی

سخنگوی مجاهدین - ۲۲اردیبهشت ۹۹
سخنگوی مجاهدین - ۲۲اردیبهشت ۹۹

زندانیان ۳بند در زندان مرکزی ارومیه دوشنبه شب ۲۲اردیبهشت در اعتراض به‌تراکم جمعیت و وضعیت وخیم بهداشتی دست به‌شورش زدند.

شورش هم‌زمان در بندهای موسوم به «حمایت»، «تلاش» و «امن» با آتش زدن پتو و پرده و فرش و وسایل داخل بند، توسط زندانی خشمگین آغاز شد.

تراکم در بندها و فقدان کمترین امکانات بهداشتی شرایط وخیمی را به‌وجود آورده از جمله در یکی از بندها که ظرفیت آن ۵۰نفر است، در حال حاضر بیش از ۱۵۰زندانی را جا داده‌اند.

سخنگوی مجاهدین: درود و دست مریزاد به زندانیان ارومیه. بهداشت و درمان و مصونیت در برابر کرونا حق مسلم زندانیان است. این حق را باید از حلقوم آخوندها و قضاییه جلادان بیرون کشید.

سخنگوی مجاهدین به زندانیان در زندانهای رژیم ضدبشری: شورش، آزادی، شورش، آزادی.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/3b519658-d96a-4054-85b0-427d43e79e56"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات