728 x 90

شوراهای مردمی‌رودرروی ارگانهای ضدمردمی

از آنجا که دغدغهٔ نظام تنها حفظ نظام است و تلاش رژیم پنهان‌کاری در مورد کرونا در وحشت از تنفر انفجاری جامعه و از آنجا که کمکهای بین‌المللی یا خرج حاکمیت و سپاه پاسداران می‌شود و یا برای غارتگری احتکار، از آنجا که مردم در چرخهٔ کرونای ولایت له می‌شوند و پناهی ندارند، با شوراهای مردمی، رودرروی ارگانهای ضدمردمی، مرهمی بر زخم‌های بی‌پناهان شویم.

در الیگودرز شوراهای دلاور مردمی با ۲۰تراکتور به ضدعفونی شهر پرداختند و نشان دادند حتی برای ویروس‌زدایی اماکن عمومی نباید منتظر امکانات دولتی بود و باید خودمان دست به‌کار شویم.

در اغلب شهرها مردم و شوراهای مردمی ضمن تهیه و بسته‌بندی ماسک و مواد ضدعفونی کننده، چشمه‌های جدیدی از اتحاد و همبستگی علیه کرونای ولایت رو کردند.

‌همبستگی ملی برای جلوگیری از گسترش کرونا و مقابله با خامنه‌ای عامل اصلی همه مشکلات.