728 x 90

شناسایی ۲۰۰نفر به اتهام توهین به رئیسی جلاد

سقوط هلیکوپتر رئیسی جلاد
سقوط هلیکوپتر رئیسی جلاد

دادستان جنایتکار رژیم در اصفهان از شناسایی ۲۰۰نفر به اتهام توهین به رئیسی جلاد در سرنگونی هلیکوپتر خبر داد و اعلام کرد بیش از ۲۰۰نفر از توهین کنندگان و تمسخر کنندگان به کشته‌های خدمت شناسایی شدند.

موسویان گفت: برای این افراد در دستگاه قضایی پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

وی افزود: با دستور دادستان کل کشور و تأکید رئیس کل دادگستری اصفهان با این افراد برخورد قضایی قاطع صورت خواهد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/66975019-4e02-469f-94dc-cdb0a9ea7584"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات