728 x 90

شقاوت در قتل‌عام و زنده به‌گور کردن میلیونها جوجه در حاکمیت پلید آخوندها

زنده به‌گور کردن میلیونها جوجه
زنده به‌گور کردن میلیونها جوجه

زنده به‌گور کردن ۱۶میلیون جوجه به دستور وزارت جهاد کشاورزی که تحت‌امر سپاه پاسداران است موجی از بیزاری و انزجار اجتماعی را به‌دنبال داشته است. معاون وزارت جهاد کشاورزی رژیم روز ۳۱فروردین در مصاحبه با تلویزیون رژیم اعتراف کرده بود این اقدام قساوت‌بار امری عادی و برای تنظیم بازار است. باندهای رانت خوار رژیم نیز با احتکار دانه و خوراک طیور مرغداران را به روز سیاه نشانده‌اند.

 

فریادهای مرغدار قمی:

«تو قفل کردی این صنعت رو. تو بیچاره کردی ما رو به قرآن مجید. من چه خاکی تو سرم بکنم. قم میرم تو استانداری فرمانداری بیچاره شدم. آخه کیلویی ۴هزار تومان بمن نمی‌دهند. شش ماهه پول دادم به خدا شاهده این صورتشه. دون من را نمی‌فرستند. این صورتشه. امروز زنگ زدم به وزیر دام گفت من بندرم. گفتم اقا..... همین‌جاست. می‌گوید کیلویی ۲۵۰تومن ذرت را می‌فرستم. آقا چه خاکی تو سرمون بکنیم. اتحادیه که جواب نمی‌ده. آقا بگویید من چکار کنم. چه خاکی توسرم بکنم. سه ماهه بده چهار ماهه بده پنج ماهه بده. مگر من پول خواستم.

خاک تو سرمون بکنید. به قران گفتم من تا آخر ماه رمضان زنده نیستم به ابوالفضل. من وصیت نامه‌ام را کردم. طاقت ندارم.. دلتون بسوزه. کو برنامه‌ات؟».

 

یک مرغدار: «مسئولان خجالت بکشید. حیا کنید. دزدهای عوضی. جوخه من از گشنگی داره می‌میره. حیا کنید. انشا الله که کرونا بگیرید بمیرید. سه چهار روزه من نمی‌تونم دون گیر بیارم. هر چه سرمایه‌ام ریختم هیچ گیرم نیومده. حیا کنید خجالت بکشید. سرمایه مملکت ایرانه بیا نگاه کن. بی‌شرفا. حیا کنید. دزدای عوضی. کثافتا. نگاه کنید. جوجه من از گشنگی داره می‌میره».

 

 

موضع‌گیری خانم مریم رجوی: 

خانم مریم رجوی گفت: اکنون قتل‌عام در رژیم منفور آخوندی به جوجه‌ها هم گسترش یافته است. زنده به گور کردن جوجه‌های گرسنه نابخشودنی است و از قساوت بی‌حد و حصر آخوندهایی خبر می‌دهد که طبیعت و فرزندان مردم ایران را هم قتل‌عام کرده‌اند و اکنون هم مردم را به قربا نگاه کرونا می‌برند. آخوندها واقعاً هلاک کنندگان نسل و تولید و اقتصاد ایران هستند.

خانم رجوی افزود: جواب ”ارتش گرسنگان“ را در زنده به‌گور کردن ۱۶میلیون جوجه چگونه می‌دهید؟ آن هم در حالی که کشتیهای حامل دانه در لنگرگاه موجود است و ”بسیاری مردم با نان خشک و آب ارتزاق“ می‌کنند.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b9df9bb3-88f6-4319-ac54-eb76379d144d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات