728 x 90

شعارنویسی در شهرهای میهن - آتشفشان خشم خلق فوران می‌کند، شورشگران پیروزی می‌سازند

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

تهران

مسعود رجوی: آتشفشان خشم خلق فوران می‌کند شورشگران پیروزی می‌سازند

تبریز

مریم رجوی: اعتراض و اعتصاب لازمه استمرار و گسترش قیام است

 

 

شادگان

مسعود رجوی: مراکز حکومتی باید درهم کوبیده شوند

مریم رجوی: با قیام و کانون‌های شورشی ایران آزاد می‌شود

تهران

راه و رسم اشرف و موسی را تا سرنگونی این رژیم ادامه می‌دهیم

 

 

ایرانشهر

مریم رجوی: به کانون‌های شورشی بپیوندید

رامسر

مریم رجوی: می‌توان و باید رژیم ولایت فقیه را سرنگون کرد - می‌جنگیم می‌رزمیم ایران را پس می‌گیریم

مسعود رجوی: حاکمیت آخوند و سلطنت فقیه باید پایان یابد

تهران

مریم رجوی: می‌توان و باید رژیم آخوندی را سرنگون کرد

مریم رجوی: برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه بپا خیزید

 

 

اهواز

دیوارنویسی با اسپری آبی با شعار: مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

ساری

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

شیراز

مرگ بر خامنه‌ای دیکتاتور درود بر رجوی - مرگ بر خامنه‌ای - مرگ بر خامنه‌ای زنده باد آزادی

کرج

هموطن بپا خیز مرگ بر خامنه‌ای درود بر مجاهدین خلق

تهران

مرگ بر خامنه‌ای