728 x 90

سید حسن الموسوی: آنچه که برای ما مهم است خلع ید از حضور ایران در عراق است

سید حسن الموسوی از شخصیت های مذهبی عراق
سید حسن الموسوی از شخصیت های مذهبی عراق

سید حسن الموسوی از شخصیتهای مذهبی عراق روز یکشنبه ۱۰ آذر ۹۸ در گفتگو با تلویزیون الحدث گفت: عبدالمهدی یک کارمند جزء در سفارت ایران در بغداد است و هیچ ارزشی برای ما ندارد.

وی افزود: آنچه که برای ما مهم است خلع ید از حضور رژیم ایران در عراق است. بعد از کناره‌گیری حکومتی که وفادار به ایران است و منحل کردن دستگاههای امنیتی است که فرزندان مردم عراق را کشتند به‌ویژه امنیت ملی که فالح فیاض فرماندهی آنرا به‌عهده‌ دارد و فرمانهای خودش را از قاسم سلیمانی می‌گیرد.

 

موسوی در ادامه گفت: حرفی که [عادل عبدالمهدی]می زند جنبه مصرفی دارد و اگر واقعاً احترام مرجعیت را داشت از همان ابتدا، از همان ریخته شدن اولین قطره خون روی خاک عراق در میدانهای اعتراضات که با استعفای عادل عبدالمهدی مساوی نیست و برابری نمی‌کند استعفای خود را می‌داد.

وی اضافه کرد: ولی مردم عراق فریب این را نمی‌خورند مردم عراق انقلابی هستند و خواستار تغییر هستند و برای تحقق خواسته‌هایشان جدی هستند. آن هم با تغییر ریشه‌ای در کل ساختار سیاسی و اخراج احزاب وفادار به رژیم ایران و ساختن یک دولت مدنی نوین در کادر یک قانون اساسی واقعی که در خدمت مردم عراق باشد و یک حکومت ملی به دور از دیکته کردنهای خارجیان. خلق عراق بجز این چیز دیگری را نخواهد پذیرفت. طی سالهای طولانی رنج کشیدیم و سکوت پیشه کردیم.