728 x 90

روزنامهٔ ‌ حکومتی: سیاهچالهٔ اقتصاد ایران

سیاهچاله اقتصاد ایران
سیاهچاله اقتصاد ایران

روزنامهٔ ‌ حکومتی جهان صنعت (۲۰آذر) اعلام نرخ ۴۲۰۰تومانی برای ارز را: سیاهچالهٔ اقتصاد ایران «و «یکی از بزرگترین رانت‌های غیرمولد و مخرب اقتصاد ایران شکل گرفت» توصیف کرد که تاکنون هیچ‌کس مسئولیت آن را به عهده نگرفته است.

این روزنامهٔ ‌وابسته به طیف باندهای هم‌سو با روحانی با بیان این‌که رئیس کل بانک مرکزی با تصمیم اختصاص دلار ۴۲۰۰تومانی مخالف بود و با اصرار شخص روحانی این تصمیم تصویب شد، می‌نویسد:‌ «بانک مرکزی در اردیبهشت ۹۸، در یک بازه یک‌ساله معادل ۳.۲۸میلیارد دلار ارز دولتی به شرکتها و اشخاص حقوقی مختلف اعطا کرد که با نرخ تبدیل ۴۲۰۰تومانی، این رقم معادل ۹.۱هزار میلیارد تومان و با نرخ ارز ۱۳هزار تومانی معادل ۳۷۰هزار میلیارد تومان است، بنابراین مابه‌التفاوت ارزش بازاری و دولتی ارز که در واقع رانت اعطایی به برخی اشخاص حقوقی است، حدود ۲۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود... ارز ۴۲۰۰تومانی در حکم یک سیاهچاله در اقتصاد ایران بوده که هم‌چنان در حال بلعیدن میلیاردها دلار است».