728 x 90

سناتور باب کورکر: با عجله نباید وارد برجام شد

سناتور باب کورکر
سناتور باب کورکر

سناتور سابق و رئیس کمیته خارجی سنا روز جمعه ۱۵ اسفند در یک مصاحبه گفت: من دولت را به احتیاط فرا می‌خوانم در چند ماه آینده ۴سال از اعتبار غروب اتمی این توافق می‌گذرد که منقضی هم می‌شود.

کورکر افزود: ... من فکر می‌کنم با عجله نباید وارد برجام شد که از اول هم پر از نقیصه بود و بخشی بزرگی از آن همین شرایط غروب اتمی است که منقضی می‌شود. من امیدوارم که دولت بایدن بسیار محتاط عمل کند و نسبت به آنچه می‌کنند مواظب باشند.

وی گفت، قابل توجه است که رژیم ایران دست‌اندرکار یک برنامه تسلیحات اتمی بوده و این الآن نکته‌یی است که همه درباره‌اش می‌نویسند و می‌گویند اما این رژیم هیچگاه به آن اذعان نکرده است ولی امروز برای همه روشن است و این دقیقاً کاریست که کرده‌اند.

کورکر اضافه کرد، این برنامه را تنها در دوره دولت بوش برای مدتی متوقف کرد اما هدف آنها این است که در موقعیتی باشند که سلاح اتمی بسازند گرچه در واقعیت اینکار را نکنند.