728 x 90

سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی؛ سه سناریو برای عدم همکاری رژیم ایران

سرنگونی هواپیمای  مسافری اوکراینی
سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراینی

معاون وزیر خارجه اوکراین یوهنین ینین گفت: «در صورت خودداری احتمالی رژیم ایران از همکاری با تحقیقات درباره سانحه پرواز پی اس ۷۵۲ (PS۷۵۲) خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین، طرف اوکراینی سه سناریو را نظر دارد».

سایت یونیان ۶مرداد نوشت: «یوهنین ینین در گفتگو با کانال تلویزیونی ۲۴ اوکراین گفت: وزارت‌خارجه امیدوار است یک روند گفتگوهای دوجانبه با تهران را به پیش ببرد. هم‌چنین با توجه به این‌که خوانش تحلیلهای مقدماتی ثبت کننده‌های پرواز پی اس ۷۵۲ در فرانسه تکمیل شده است، اگر گفتگوها با رژیم ایران موفقیت‌آمیز نباشد، اوکراین مجبور خواهد شد از تضمینهای افزوده استفاده کند. به‌ویژه، ابزاری وجود دارند که توسط کنوانسیونهای بین‌المللی فراهم شده‌اند».

معاون وزیر خارجه اوکراین گفت اوکراین سه سناریو را در نظر دارد:

نخستین سناریو رویه کنوانسیون هوانوردی شهری بین‌المللی (کنوانسیون شیکاگو) است که روند یک مذاکرات یک جانبه یا چند جانبه با کشوری که حادثه در آنجا رخ داده است را پیشنهاد می‌کند.

سناریوی دوم زمانی است که موضوع از طریق شورای سازمان هوانوردی شهری بین‌المللی پیگیری شود.

سناریوی سوم حکمیت یا اقامه دعوا از طریق دادگاه بین‌المللی عدالت خواهد بود.

به‌گفته ینین، اگر طرف ایرانی از انجام تحقیقات منصفانه خودداری کرده و در ارتباطات کارشکنی کند، اوکراین مجبور به اقدام خواهد بود.