728 x 90

سخنگوی وزارت‌خارجه رژیم: فخری‌زاده سالهای میانی دهه ۸۰ در برخی ادعاهای مجاهدین اسمش برده شد و همراه با بسیاری از شخصیتهای ما تحریم شد

هلاکت فخری زاده
هلاکت فخری زاده

خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه رژیم: «ببینید واقعاً برخی ادعاها ربط‌شان هر چقدر هم گفته می‌شود انگاری قرار نیست که کسی بشنود. شهید فخری‌زاده سالهای میانی دهه۸۰ در برخی ادعاهای گروهک منحط منافقین و بعد هم اطلاعاتی که اسراییل به سازمان ملل و آژانس داد اسم شان برده شد. در قطعنامه ۱۷۴۷ سال ۲۰۰۷ یعنی ۱۳۸۶ اسم ایشان در لیست تحریم رفت و شهید فخری‌زاده از اون موقع اسم شان در اینجا بود همراه با اسم بسیاری دیگه‌ای از افرادی و شخصیتهای ما که تحریم شدند. هر کدامشان به‌دلیلی که اتفاقاً همه اینها بعد از برجام بواسطه برجام از لیست تحریم در آمدند. هر چند رژیم ترامپ مجدداً برخی از این مفاخر ما را در این لیست گذاشت. شهید فخری‌زاده‌ای که در همین مباحث برجام جز کمک کنندگان اصلی پشت صحنه بودند و تمام عزیزانی که در وزارت دفاع و در نهادهای دیگه هستند در ساختارهای حاکمیتی هستند نقش بی‌بدیل ایشان را در این فضا می‌دانند». (خبرگزاری ایران پرس ـ ۱۱ آذر ۹۹)