728 x 90

سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا: ۱۹ژوئیه (۲۸تیر ۱۳۶۷ روز بعد از زهر آتش‌بس) سالگرد شروع «کمیسیونهای مرگ» در ایران به‌دستور خمینی است

مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا
مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا
  • رئیس دستگاه قضایی و وزیر دادگستری کنونی رژیم ایران هر دو به‌عنوان اعضای این «کمیسیونهای مرگ» شناسایی شده‌اند
  • همه مقامات رژیم ایران که مرتکب نقض حقوق‌بشر و سوءرفتار می‌شوند، باید حسابرسی شوند
  • ایالات متحده به انجام تحقیقات مستقل توسط جامعه جهانی فراخوان می‌دهد تا حسابرسی و عدالت را برای قربانیان رژیم ایران فراهم کند

توئیت سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا

توئیت سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا

۱۹ژوئیه (۲۸ تیر) سالگرد شروع به‌اصطلاح "کمیسیونهای مرگ" در ایران است.

به حکم خمینی این کمیسیون‌ها هزاران زندانی سیاسی مخالف را به‌طور غیرقانونی اعدام یا طبق گزارشها دچار ناپدیدسازی اجباری کردند.

رئیس فعلی دادگستری ایران و وزیر دادگستری فعلی هر دو به‌عنوان اعضای سابق این "کمیسیونهای مرگ" شناخته شده‌اند.

وسیعاً ملاحظه می‌شود که قوه قضاییه ایران فاقد استقلال و ضمانتهای دادرسی عادلانه است و دادگاههای انقلاب در حکم دادن در نقض حقوق‌بشر به‌طور خاصی برجسته هستند. همه مقامات ایران که مرتکب نقض حقوق‌بشر و سوءرفتار می‌شوند باید حسابرسی شوند.

ایالات متحده به جامعه جهانی برای انجام تحقیقات مستقل فراخوان می‌دهد تا حسابرسی و عدالت را برای قربانیان رژیم ایران فراهم کند.

خانم رجوی با استقبال از فراخوان تحقیقات و حسابرسی و عدالت برای شهیدان قتل‌عام، خواهان اعزام هیأتهای بین‌المللی حقیقت‌یاب به ایران با حضور نمایندگان مجاهدین و مقاومت ایران برای ممانعت از پنهان‌کاریهای رژیم در جنایت بزرگ علیه بشریت به‌ویژه در رابطه با مزارها و آمار دقیق شهیدان در زندانها و شهرهای مختلف در سراسر ایران شد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/9daa6a21-b225-4b54-bff1-0562ff07c722"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات