728 x 90

سخنگوی مجاهدین: آیا جز این است که باید بر روی دژخیمان و مزدوران رژیم که آن بلاها را بر سر نیکا شا‌کرمی دختر ۱۶ ساله آوردند، آتش گشود؟

سخنگوی مجاهدین
سخنگوی مجاهدین

آیا جز این است که باید بر روی دژخیمان و مزدوران رژیم که آن بلاها را بر سر نیکا شا‌کرمی دختر ۱۶ساله آوردند، آتش گشود؟

این همان رژیمی است که با دم و دنبالچه‌های اطلاعات و سپاهش در خارج از ایران، علیه مجاهدین ساز و دهل «کودک سرباز» می‌زند، در حالی‌که احدی از مدعیان حتی یک خش هم در نزد مجاهدین برنداشته است.

اما همین رژیم در داخل ایران از فاطمه مصباح ۱۳ساله (تیرباران در شهریور ۱۳۶۰) و خواهرش عزت ۱۵ساله (تیرباران در مرداد ۱۳۶۰) تا نیکای ۱۶ساله (قتل در شهریور ۱۴۰۱) نمی‌گذرد.

خوشا نیکا که با دست بسته در برابر تعرض مقاومت کرد. رزمندهٔ آزادی اگر مسلسل داشت رگبار می‌گشود.

کودک سرباز ارزانی امام‌تان خمینی در جنگ ضدمیهنی و ارزانی سردمدارتان خامنه‌ای در سیرک «سلام فرمانده» باد!

به گفتهٔ قرآن اُف بر شمایان و آنچه (از زر و زور) می‌پرستید.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/76eba55a-5221-45b9-916e-763d7a38d473"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات