728 x 90

سخنگوی اتحادیه اروپا: اعدام افکاری را با قویترین عبارات محکوم کردیم

پتر استانو
پتر استانو

پتر استانو سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۴شهریور در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «آن چه به اعدام افکاری مربوط می‌شود، فکر می‌کنم بیانیه‌یی که ما صادر کردیم خیلی روشن بود. ما اعدام وی را با قویترین عبارات ممکن محکوم کردیم. ولی آن چه در رابطه با بیانیه امروز مهم بود پیوستن به زنجیره‌یی از محکومیت جهانی علیه این اعدام بود. این مسائل را ما پیگیری می‌کنیم».

اتحادیه اروپا روز ۲۴شهریور طی بیانیه‌یی اعدام نوید شورشگر را به شدیدترین وجه محکوم کرد. در این بیانیه آمده است: «نوید افکاری ۲۷ساله در ایران در تاریخ ۲۲شهریور اعدام شد.اتحادیه اروپا این اعدام را به شدیدترین وجه محکوم می‌کند.حقوق بشر عنصر پایه‌یی در توافقنامه ما با رژیم ایران است. اعدام مجازاتی بیرحمانه و ضدبشریست که نمی‌تواند به‌عنوان عامل بازدارنده عمل کند و نشان‌دهنده انکار غیرقابل قبول شان و کرامت انسانی است».