728 x 90

سخنرانی مارچین شوینچیسکی، وزیر پیشین روابط اقتصادی لهستان و شهردار پیشین ورشو در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس

مارچين شوينچيسکی، وزير پیشین روابط اقتصادی لهستان و شهردار پیشین ورشو
مارچين شوينچيسکی، وزير پیشین روابط اقتصادی لهستان و شهردار پیشین ورشو

دوستان ایرانی عزیز،

این چهارمین باری است که من به اینجا می‌آیم. ۲سال پیش هنوز خبرهایی می‌خواندم حاکی از این‌که افراد مدره‌ای در رژیم ایران هستند که آماده گفتگو هستند و این‌که می‌توان با آنها وارد معامله شد. بعد از ماه‌های اخیر و بعد از همه سرکوب‌ها، آنها حاضر نیستند که حتی یک گفتگو با جامعه خودشان داشته باشند. به‌جای گفتگو، آنها مردم را به زندان می‌اندازند، شکنجه می‌کنند و می‌کشند.

بنابراین زمان آن رسیده که توهمات را به دور بیاندازیم و حمایت از اپوزیسیون ایران را سازماندهی کنیم. آمریکا و اتحادیه اروپا باید هماهنگی بهتری برای حمایت از مقاومت ایران داشته باشند و برای ایجاد تغییر، آماده‌سازی و کمک کنند. من مطمئن هستم که شما پیروز خواهید شد و ایران کشوری آزاد و دموکراتیک خواهد شد و تحت حکومت قانون اداره خواهد شد.

این را از صمیم قلبم می‌گویم و برای شما آرزوی پیروزی می‌کنم.