728 x 90

سخنرانی سناتور توریسلی در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس

رابرت توریسلی
رابرت توریسلی

به‌دنبال رودی جولیانی و نیوت گینگریچ، اجاره بدهید که از جانب خودم، بیل ریچاردسون و پاتریک کندی - این را اساساً روشن کنم که ما به‌عنوان دموکراتها و جمهوریخواهان، لیبرالها و محافظه‌کاران، ممکن است که با هم اختلاف داشته باشیم، اما شما که به صدای من در تهران گوش می‌دهید، اشتباه نکنید تک‌تک ما تا نابودی نهایی ملاها، پشت سر دونالد ترامپ هستیم. بنابراین رو به ملاها بگذارید وضعیت را روشن کنم: شما در میدان جنگ تاریخ هستید. ما در کنار اشرفیان هستیم، ما در کنار مجاهدین هستیم، ما در کنار مردم در خیابانهای ایران - که برای آزادی می‌جنگند - هستیم. ما برای آزادی ایستاده‌ایم و شما برای دفاع از فسادتان، سرکوبتان و نفی آزادی ایستاده‌اید. یکی از ما پیروز خواهد شد و یکی شکست خواهد خورد. و اگر شما فکر می‌کنید که تقسیم بندی درونی ما به این معنی است که یک روز حزب دموکرات به قدرت خواهد رسید تا شما را نجات دهد، اشتباه می‌کنید. ما در کنار پرزیدنت ترامپ برای نابودی نهایی رژیم و برای آن افراد شجاع در خیابانهای شهر تهران، ایستاده‌ایم. به اشرف نگاه کنید. ایرانی بودن به‌معنی فقیر بودن نیست، به این معنی نیست که فرزندان شما بی‌آینده باشند، به این معنی نیست که شما باید زیر سرکوب زندگی کنید. ایرانی بودن یعنی که شما می‌توانید نیکبخت، آزاد و خوشحال باشید و در زندگیتان آینده‌ای برای فرزندانتان داشته باشید.

از همه شما متشکرم.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/28f5a9a3-14d7-4d29-809a-4364282df274"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات