728 x 90

سخنان مخبر رئیس‌جمهور نمره موقت خامنه‌ای بر سر قبر دجال پس از جلاد

مخبر رئیس‌جمهور نمره موقت خامنه‌ای
مخبر رئیس‌جمهور نمره موقت خامنه‌ای

سخنان مخبر رئیس‌جمهور نمره موقت خامنه‌ای

بر سر قبر دجال پس از جلاد

 

امام (امام مرتجعین) دشمن شناس بود

فرمود اینها (مجاهدین) می‌خواستند من را فریب بدهند و من متوجه شدم

امام از تو نجف این رو متوجه شد!

مخبر ۱۳خرداد ۱۴۰۳:

همین‌جا من عرض کنم این مقاومتی که امروز در غزه داره اتفاق می‌افته و در محور مقاومت داره اتفاق می‌افته این یادگار امام است شاید کمتر به این موضوع پرداخته شده جریان مقاومت فرهنگ مقاومت مکتب مقاومت این یادگار حضرت امام است.

نکته بعد این بود که دشمن شناس بود امام خیلی خوب تشخیص می‌داد ما این نمونه‌ها را هم پیش از انقلاب داریم به‌صورت وسیعی نه به‌صورت موردی هم بعد از انقلاب داریم هیچ دشمنی سر امام نتوانست کلاه بگذاره خودش فرمود من این رو این کلمه رو می‌گم خدای نکرده کلمه سبکی نیست. امام فرمود اینها می‌خواستند من رو فریب بدهند و من متوجه شدم این در حالی بود که در بعضی از بزرگان کشور از صاحب بینش‌های کشور از دانشمندانی که درگیر مسائل سیاسی و اعتقادی و معارف بودند سر اونها کلاه رفت. امام گوشه نجف نشسته اینها باهاش درگیر بودند عجین بودند هم‌نشین بودند بعضی وقتها حتی حداقل در زندان که هم‌نشین بودند اینا نتوانستند بفهمند که این داره فریب‌کاری می‌کنه اینها دارند فریب‌کاری می‌کنند امام از تو نجف این رو متوجه شد.

و نقطه آخرم اما بالاخره ورود داریم به بحث انتخابات می‌کنیم. این انتخابات از مؤلفه‌های قدرت نظام است. ببینید دوستان هم در سیره امام هم در سیره رهبری هیچ نکته‌یی که و هیچ موضوعی که تکیه گاهش مردم نباشند نمی‌بینیم. هر مطلبی در کشور اتفاق افتاده چه زمان امام ما در جنگ، یادم جنگ وقتی شروع شد خوب سپاه که هنوز سامانی نگرفته بود ارتش هم مشکلات خودش رو داشت. وقتی ما در جنگ تونستیم حضور و ظهور و بروزی پیدا کنیم که به دستور امام مردم به جبهه‌ها ریختند. در تمام حوادثی که تا زمان حیات مبارک حضرت امام پیش آمد سیاسی، منافقین بحثهای مختلفی که بود امام با مردم اینها را مدیریت کرد در رابطه با رهبری هم همین جوری است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/0968f976-49af-4e2b-bba6-1032daf0cef7"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات