728 x 90

زوزه‌های سخنگوی وزارت‌خارجه رژیم علیه مجاهدین در پی محکومیت جنایات ضدبشری و جنگ‌افروزی رژیم در پارلمان اروپا

کنعانی سخنگوی وزارت‌خارجه رژیم
کنعانی سخنگوی وزارت‌خارجه رژیم

زوزه‌های سخنگوی وزارت‌خارجه رژیم علیه مجاهدین

در پی افشا و محکومیت جنایات ضدبشری و جنگ‌افروزی رژیم در پارلمان اروپا

 

خبرنگار: هفته گذشته پارلمان اروپا یک قطعنامه‌یی را علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرد که متعاقب آن موضع‌گیری وزارت امور خارجه را داشتیم اما هم‌زمان با این پارلمان اروپا میزبانی کرده از سرکرده گروهک تروریستی منافقین در این پارلمان می‌خواستم موضع وزارت امور خارجه را در خصوص این استاندارد دوگانه اروپایی.

کنعانی سخنگوی وزارت‌خارجه رژیم ۱۳آذر ۱۴۰۲:

موضع ما همانی‌ست که همواره اعلام کردیم این یک دوگانگی آشکار هست شعار مقابله با تروریسم و در عین‌حال تعامل و همکاری با تروریست‌های شناسنامه‌دار شناخته شده و دارای ثبت تروریست نه فقط در جمهوری اسلام ایران بلکه در خود اروپا و در اتحادیه اروپا و در دولت آمریکا این‌که یک سازمان تروریستی رو از لیست خود بردارند و با اون تعامل بکنند به این معنا نیست که ماهیت تروریستی اون سازمان از دست‌رفته، سازمان تروریستی مورد اشاره دست آن به خون بیش از هفده‌هزار آلوده هست. دولت جمهوری اسلامی ایران این‌گونه رفتارهای دوگانه رو نادیده نخواهد گرفت و فراموش نخواهد کرد (خبرگزاری ایرنا رژیم ۱۳آذر).

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b627dd94-2ec2-436c-b470-1e7ab429e34d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات