728 x 90

زندانیان سیاسی,

بیانیه زندانی سیاسی علی معزی به‌مناسبت بیست و هشتمین سالگرد حماسه فروغ جاویدان

-

زندانی سیاسی علی معزی
زندانی سیاسی علی معزی
حماسه فروغ جاویدان شاخصی شد که یادآوری و ثابت می‌کند که مقاومت ایران برایش فرقی نمی‌کند که جنگ ضدمیهنی باشد، یا آتش بس، چه آن رژیم عراق چه این رژیم، در لیست تروریستی یا خارج آن، با سلاح باشد یا بی‌سلاح، در اشرف باشد یا لیبرتی، در آلبانی و یا در جای جای ایران و جهان، با حقه بازار اصلاحِ اعتدال و مماشات یا بدون آن، با برجام یا بی ‌برجام، چه یک اشرف، چه هزار اشرف، در هر حالت و هرچه باشد فرزندان مجاهد ایران‌زمین از حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت مردمی برای ملت خود ذره‌یی کوتاه نخواهند آمد.

آنان مطالبه گران آزادی و دموکراسی واقعی اند که کلیه ایرانیان را با همه تفاوتها در بر گیرد و پایه برابری، صرف‌نظر از مذهب و قومیت وجنسیت باشد. تا زمانی که استقلال و ابتکار عمل مجاهدان و حمایتهای مردمی عمل می‌کند هیچ حیله و مانعی را یارای آن نیست که در برابر این خواسته برحق مردم بایستد. ثمره بیش از هزار جاودانه‌فروغ و شهدای جاویدان شده اشرف و لببرتی هزار اشرف است که در راه است.

جزایر بی‌شمار ایستادگی و پایداری که هم‌چون پاره‌های ابر به هم خواهند پیوست و بساط غارتگران سرکوبگر را جارو خواهند کرد.

ان ربک لبالمرصاد.
علی معزی. بند هشت اوین. تیرماه 1395