728 x 90

زوزه‌های وحشت‌آلود نسبت به یک نیروی محدود!

خامنه‌ای در یک فرار به جلو برای دلداری مزدوران مضطرب و ریزشی ‌اش گفت: «همه بدونن، هم دوستان ما، هم دشمنان، ما در عرصه جنگ نظامی، دشمن رو عقب زدیم، در عرصه جنگ سیاسی دشمن رو عقب زدیم، در عرصه جنگ امنیتی دشمن رو عقب زدیم. همین کارهای این چند روز، اینا کارهای امنیتی بود».

آخوند روحانی هم ترس و درماندگی خود در برابر قیام شعله‌ور مردم ایران را این‌طور نشان داد: «مشخص شد که چه تعداد از افراد به خیابان‌ها آمده بودند و آشوبگران تعداد کمی از آنها بودند؛ منتهی آشوب طلبان سازمان یافته، برنامه‌ریزی شده و مسلح بودند».

سرکرده بسیج ضدمردمی هم گفت: «ناآرامی‌ها عصر روز شنبه توسط کانون‌های شرارت ایجاد شد، مجاهدین در کشور ما دارای هسته‌هایی هستند».

اسدالله عباسی، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس رژیم، به‌ نقل از پاسدار شمخانی گفت: «تعدادی از افراد که اقدام به تحریک مردم در خیابان‌ها می‌کردند شناسایی شدند. مشخص شد که آنان با سازمان مجاهدین در ارتباط هستند».

پاسدار غیاثی، سرکرده سپاه پاسداران استان فارس گفت: «سازماندهندگان اعتراضات در استان فارس وابسته به مجاهدین بودند».(خبرگزاری حکومتی ایرنا ۲۸آبان)

این‌همه وحشت و موضع‌گیری توسط خامنه‌ای و تمام سران نظام علیه یک نیروی محدود برای چیست؟