728 x 90

زوزه‌های دنبالچه‌های خارج کشوری رژیم در ترس از قیام

زوزه‌های دنبالچه‌های خارج کشوری رژیم در ترس از قیام
زوزه‌های دنبالچه‌های خارج کشوری رژیم در ترس از قیام

ابراهیم نبوی: نامه‌یی به آقای خامنه‌ای: اگر آمار کشته‌ها به دویست و سیصد و هزار برسد، حتی اگر کشور باقی بماند هم، دیگر عمر نظام سرآمده است....

در چنین حالتی دومینوی سقوط به‌رغم داشتن نیروی سرکوب ممکن است.

هیچ تردیدی ندارم که مجاهدین خلق در این اتفاقات کوشش می‌کند نقش داشته باشد.

اگر نفرین نمی‌خواهید آدم نکشید. برای شما بسیار راحت است که دریابید چقدر از معترضان واقعاً به مشکلات اقتصادی معترضند و چقدر به کل حکومت، و البته هر دوی اینها به هم وابسته است.

اگر می‌خواهید خودتان را نجات دهید الآن که به ظاهر شرایط خوب است این کار را بکنید، اگر شرایط بدتر شود، بعدها باید هزینه بیشتری بدهید.

 

و اینهم تکرار روضه‌های امام جمعه‌های ولایت ارتجاع و ترجیح جمهوری اسلامی بر مجاهدین

ابوالفضل محققی: از مجاهدین نمی‌نویسم....جریان سکت و بسته‌ای که در رسیدن به هدف خود ابایی از سینه زدن زیر پرچم کشورهای دیگر ندارد. سازمانی که نوع نگاه و عمل آن بسته‌تر، مستبدانه‌تر از جمهوری اسلامی است.