728 x 90

زنگ خطر آخوندها در هراس از نسل جوان!

رئیسی جلاد - ۴خرداد: ما مسأله‌مان هفته نیست روز نیست ساعت است

چرا آخوند رئیسی این‌طور به جنب و جوش افتاده؟

آخوند شهیم نماینده خامنه‌ای در کوه چنار - ۵خرداد: دشمن آمده است برای گرفتن جوانها و مردم ما

آخوند مصلحی وزیر اسبق اطلاعات - ۳خرداد: سرمایه‌گذاری قابل توجهی دشمن کرده، جوانها باید خیلی توی این بحث توجه ویژه داشته باشند

آخوند بروجردی۳۱ اردیبهشت: الآن جوانهای نسل‌های جدید اصلاً ارتباطی با ما (آخوندها) دارند؟

پزشکیان - ۷خرداد: زنگ خطر مردم برای که نمی‌توانند زندگی کنند رو باید ما بشنویم. به نفس نفس افتادند

آخوند شهیم نماینده خامنه‌ای در کوه چنار - ۵خرداد: حضرت آقا فرمودند خرمشهرها در پیش است

پاسدار مجتبی فدا - ۴خرداد: دیر بجنبیم لشگری در مقابل ما شکل خواهند داد.

لشگر قیام برای سرنگونی‌تان لحظه شماری می‌کند

یک هموطن از تهران ۵خرداد: خطاب به خامنه‌ای و تمام مزدورانش وای به روزی که مسلح شویم!

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1e492b7c-67ec-46e2-995f-0dd70b509398"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات