728 x 90

زندان مرکزی ارومیه - خودداری رژیم از اعزام بیماران کرونایی به بیمارستان

زندان مرکزی ارومیه
زندان مرکزی ارومیه

روز پنجشنبه ۱۸اردیبهشت ۹۹، یک زندانی به‌نام فریدون در حیاط زندان مرکزی ارومیه بر اثر ابتلا به کرونا بیهوش شد و به زمین افتاد. در حالی که این زندانی ساعتها روی زمین افتاده و توان نفس کشیدن نداشت دژخیمان خامنه‌ای از انتقال وی به بیمارستان خودداری می‌کردند. سرانجام پس از ساعتها اعتراض زندانیان، رژیم مجبور به اعزام این زندانی به بیمارستان شد.

سه زندانی دیگر نیز در بندهای دو و سه زندان ارومیه از روز۱۵اردیبهشت حالشان وخیم شده اما به‌رغم مراجعات مکرر سایر زندانیان دژخیمان خامنه‌ای حاضر به اعزام آنها به بیمارستان نیستند.

هم اکنون وضعیت بهداشتی زندان مرکزی ارومیه وخیم است و سایر زندانیان در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا هستند.