728 x 90

زنجیره‌انسانی دانشجویان در شهر بیرحند

صبح روز چهارشنبه ۱۸فروردین دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند در خراسان جنوبی بار دیگر در مقابل این دانشگاه تجمع کردند و به تلفیق دانشکده علوم و دانشکده مهندسی اعتراف کردند.

دانشکده مهندسی این شهر از قدیمی‌ترین دانشگاههای شرق ایران است. حالا برای کاهش بودجه می‌خواهند آن را عملاً از بین رفتن ببرند. (اینترنت)