728 x 90

زمینه سازی برای افزایش و اخذ مالیات بیشتر از مردم

مالیات
مالیات

به‌دنبال گردن کردن بنزین که به‌گفته مقامات حکومتی برای تأمین کسری بودجه حکومتی انجام شد

روز دوشنبه ۴آذر ۹۸رسانه‌های حکومتی اخباری مبتنی بر افزایش یا ایجاد راه‌کارهای جدید برای اخذ مالیات از شهروندان و کسبه خرده پا منتشر کرده‌اند

در یکی از این نمونه‌ها خبرگزاری حکومتی مهر در گفتگو با یک کارشناس حکومتی اقتصاد اعلام کرد:

«باید پایه‌های مالیاتی را از تفاهم خارج کنیم و به‌صورت دقیق مالیات اخذ کنیم.

وحید عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چگونگی افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار به مودیان خوش حساب، اظهار داشت: نکته مهم در درجه اول این است که پایه‌های مالیاتی را از تفاهم خارج کنیم و به‌صورت دقیق مالیات اخذ کنیم. در حال حاضر اصناف با تفاهم مالیات می‌پردازند.

عزیزی با بیان این‌که مالیات موجود را باید بر پایه اطلاعات و سیستمی تکمیل کنیم، اظهار داشت: باید پایه‌های مالیاتی مثل عایدی بر سرمایه، سود سرمایه‌گذاری و جمع درآمد را به نظام مالیاتی کشور اضافه کنیم.

وی ادامه داد: هم‌چنین با توجه به ازدیاد معافیتها، ممکن است شخصی درآمد زیادی از بخشهای مختلف کسب کند اما چون مجموع درآمد برای مالیات محسوب نمی‌شود این شخص مالیات حقه را نمی‌پردازد.

عزیزی با بیان این‌که معافیتها باید دقیق و هدفمند باشد، گفت: این ۴مورد می‌تواند تا ۱۰۰هزار میلیارد تومان برای کسب درآمدهای مالیاتی به دولت کمک کند».

این راه‌کارها در حالی منتشر می‌شوند که هیچ‌یک از نهادهای حکومتی وابسته به بیت خامنه‌ای از قبیل سپاه پاسداران و آستان‌قدس و بسیج از پرداخت مالیات معاف هستند