728 x 90

زاهدان و فنوج - تظاهرات مردم و جوانان با شعار «خامنه‌ای قاتله، حکومتش باطله» و «مرگ بر خامنه‌ای» + توئیت خانم مریم رجوی

تظاهرات مردم و جوانان زاهدان  -۸ اردیبهشت
تظاهرات مردم و جوانان زاهدان -۸ اردیبهشت

توئیت خانم مریم رجوی 

مردم و جوانان دلیر زاهدان امروز جمعه هشتم اردیبهشت ماه در پایان نماز جمعه به تظاهرات علیه رژیم آخوندی پرداختند و شعار «برادر شهیدم خون تو پس می‌گیریم» سر دادند.

فنوج - تظاهرات مردم با شعار مرگ بر خامنه‌ای - ۸ اردیبهشت

زاهدان - تظاهرات مردم دلیر با شعار «این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت» - ۸ اردیبهشت

فنوج- تظاهرات و درگیری مردم با نیروی سرکوبگر با شعار امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه- ۸ اردیبهشت

 

زاهدان - تظاهرات مردم دلیر این شهر با شعار بسیجی سپاهی داعش ما شمایی - ۸ اردیبهشت

فنوج - جوانان دلیر فنوج در اعتراض به کشتار مردم این شهر امروز با مزدوران رژیم درگیر شدند - ۸ اردیبهشت

فنوج - جوانان دلیر فنوج در اعتراض به کشتار مردم این شهر امروز با مزدوران رژیم درگیر شدند - ۸ اردیبهشت

زاهدان - تظاهرات مردم دلیر این شهر با شعارهای خامنه‌ای حیا کن، مملکت رو رها کن - ۸اردیبهشت

زاهدان - جوانان دلیر شهر شعار می‌دهند قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان - ۸اردیبهشت

 

زاهدان - تظاهرات مردم دلیر این شهر با شعارهای خامنه‌ای قاتله، حکومتش باطله - ۸اردیبهشت

تظاهرات مردم زاهدان با شعار «برادر شهیدم خون تو پس می‌گیریم»

زاهدان - تظاهرات جوانان دلیر با شعارهای آزادی آزادی آزادی - ۸اردیبهشت

زاهدان - تراکتهای نمازگزاران در حمایت از قیام مردم ایران - از فنوج تا زاهدان، خونین تمام ایران - ۸اردیبهشت

زاهدان - تراکتهای نمازگزاران در حمایت از قیام مردم ایران - از فنوج تا زاهدان، خونین تمام ایران - ۸اردیبهشت

زاهدان - تراکتهای نمازگزاران در حمایت از قیام مردم ایران - از فنوج تا زاهدان، خونین تمام ایران - ۸اردیبهشت

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a995f00f-557d-4b28-8fe4-af1a535ace72"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات