728 x 90

رژیم ایران هم‌چنان در لیست سیاه اف.ای.تی.اف

اف ای تی اف
اف ای تی اف

اجلاس عمومی اف.ای.تی.اف.گروه ویژهٔ اقدام مالی دیکتاتوری آخوندی را در لیست سیاه خود ابقا کرد.

اف.ای.تی.اف.طی بیانیه‌یی دربارهٔ برگزاری اجلاس عمومی این ارگان بین‌المللی طی روزهای ۲۷ تا ۲۹ مهر در پاریس، اعلام کرد: «هیأت‌های نمایندگی از ۲۰۶ عضو شبکهٔ جهانی و سازمانهای ناظر هم‌چون صندوق بین‌المللی پول، ملل متحد و بانک جهانی طی سه روز در این اجلاس شرکت کردند».

اف.ای.تی.اف.در یکی از اسناد نتیجه‌گیریهای اجلاس خود دربارهٔ «حوزه‌های قضایی با ریسک بالا که در معرض فراخوان برای اقدام هستند» اعلام کرد رژیم آخوندی و کرهٔ شمالی هم‌چنان در لیست سیاه این سازمان باقی می‌مانند.

اف.ای.تی.اف.دربارهٔ حکومتهایی که در این لیست هستند تصریح کرده است: «حوزه‌های قضایی با ریسک بالا، نقصانهای استراتژیک قابل توجهی در نظام مقابله با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی تکثیر دارند. اف.ای.تی.اف.تمام اعضای (خود) را فرامی‌خواند و از همهٔ حوزه‌های قضایی می‌خواهد در مورد کشورهایی که دارای ریسک بالا شناسایی شده‌اند، مراقبت‌های بیشتری را به‌عمل آورند و برای حفاظت از سیستم مالی بین‌المللی در قبال تهدیدات پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، اقدامات لازم را به‌اجرا بگذارند».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات