728 x 90

رژیم ایران و القاعده دوستان دشمن نما که صلح را تهدید می‌کنند

دوستان دشمن نما
دوستان دشمن نما

تارنمای واشنگتن اگزمینر، ۲۹شهریور ۹۷در مطلبی بقلم تام روگان به رابطه رژیم ایران و تروریستهای القاعده پرداخت و نوشت، رفتار رژیم ایران نسبت به القاعده نشان می‌دهد که برخلاف تعصب عقیدتی داعش، این دو عقیده‌شان را بر اساس ابزار و اهداف واقعی تنظیم کرده‌اند.

 

دشمنی ظاهری رژیم ایران با القاعده، و اتحاد عملی

اگر چه یکی در خدمت برتری جویی شیعه است و دیگری سنی. در ظاهر رژیم ایران و القاعده در عقاید، دشمن همدیگر هستند. اما بر روی زمین، بنا‌ به مصلحت با هم متحد می‌شوند و این نقطه و خبر بدی است.

آنها در گزارش تروریسم جهانی وزارت‌خارجه که این هفته منتشر شد مورد توجه هستند. در این گزارش در بخش ایران خاطرنشان شده که رژیم ایران هیچگاه خواهان حسابرسی از اعضای ارشد القاعده که در ایران سکونت داشته‌اند نبوده است و هیچگاه نپذیرفته است که اعضای القاعده که ادعا کرده در ایران در بازداشت هستند را معرفی کند.

رژیم ایران اجازه داده که عاملان القاعده در ایران ترددات این گروه را به خارج حداقل در ۲۰۰۹تسهیل کنند و گذاشته است القاعده پولها و جنگجویانش را به آسیای جنوبی و سوریه منتقل کند.

 

تامین حفاظت و اجازه سفر برای اعضای گروه تروریستی القاعده توسط رژیم ایران

رژیم ایران ۳دلیل برای برخورد خوب با دشمن عقیدتی خودش دارد. چرا که رژیم ایران می‌خواهد بر القاعده نفوذ داشته باشد تا ضمن حفظ خود از گزند آنها بتواند هر گاه که نیاز دارد از این گروه امتیاز بگیرد. رژیم ایران با تأمین اجازه سفر برای اعضای القاعده در سراسر خاک ایران و همچنین پناه دادن به برخی تسهیل کنندگان القاعده، می‌تواند این امکان را داشته باشد که بموقع امتیازات خودش را از القاعده بخواهد...علاوه بر اینها رژیم ایران و القاعده دشمنان مشترکی نیز دارند...

اما محاسبات استراتژیک، به‌دنبال روی کار آمدن دونالد ترامپ در ایالات متحده تغییر کرده است، مشابه القاعده، ایران هم پیشنهاد می‌دهد که می‌تواند امکان جابه‌جایی پرسنل (القاعده) و امکانات برای آن را به سراسر جهان از طریق زمینی بدهد...

 

بیشتر بخوانید: