728 x 90

روزنامه لوموند : سقوط بهای نفت و بحران اقتصادی رژیم ایران را وخیم‌تر کرده است

نفت - عکس از آرشیو
نفت - عکس از آرشیو

روزنامه لوموند در گزارشی دوشنبه ۲۲اردیبهشت راجع به بحران اقتصادی رژیم نوشت: سقوط بهای نفت بحران اقتصادی رژیم ایران را که آسیب دیده‌ترین کشور منطقه از بحران کروناست، وخیم‌تر کرده است. فروپاشی اقتصادی باعث تزلزل ساختار رژیم ایران شده و در واشنگتن تفکر غالب این است که رژیم ایران از بحران کنونی کمر راست نمی کند.

در حالیکه عراق تا حدودی از سلطه رژیم ایران گریخته، این رژیم متحد قابل اعتماد دیگری به استثنای چین ندارد و این کشور نیز در حال حاضر با دغدغه‌ها و اولویتهای دیگری دست به گریبان است.

لوموند درباره انزوای فزاینده آخوندها افزود:‌ رژیم ایران حتی حمایت روسیه را تا حد زیادی از دست داده و اروپا، به‌خصوص فرانسه، به تدریج از رژیم ایران فاصله می‌گیرد. عراق همسایه ایران که منابع نفتی آن تقریباً تماماً از سوی رژیم تهران مصادره شده تا تأثیر تحریم‌های آمریکا را خنثی کند، امروز علیه این غارت علنی منابع خود حتی در برخی مناطق شیعه سر به طغیان برداشته و حکومت بغداد زیر فشار اپیدمی کرونا در آستانه گسستگی قرار گرفته است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8ed302bb-f38d-4737-9ce8-9dcacd0b5c44"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات