728 x 90

روزنامه حکومتی مستقل: برجام رسماً به آخر خط رسیده است

رژیم آخوندی در بن‌بست برجام
رژیم آخوندی در بن‌بست برجام

روزنامهٔ حکومتی مستقل در مطلبی با عنوان «روز از نو، روزی از نو» نسبت به وضعیت بن‌بست رژیم در رابطه با پرونده هسته‌ای هشدار داد و نوشت: برجام رسماً به آخر خط رسیده است... عدم همکاری جمهوری اسلامی با مدیر کل آژانس، اظهارات بلینکن در مورد رسیدن به نقطهٔ بی‌فایدگیِ برگشت به برجام، و هم‌چنین مواضع تند فرانسه مقدمهٔ فصلی نو در مناقشهٔ هسته‌یی ایران است...

در صورتی که روند اختلافات با آژانس منجر به جبهه‌گیری این نهاد علیه برنامهٔ هسته. ای ایران شود، حتی کشورهای فرصت‌طلبِ ظاهراً هم‌سو با ایران مثل چین و روسیه نیز با آنها همکاری خواهند کرد... . یعنی بدون تردید آنها جمهوری اسلامی را تنها خواهند گذاشت و علیه روند جهانیِ تقابل با آن، ایستادگی نخواهند کرد... جمهوری اسلامی‌ بایستی با جدیت و به هر وسیلهٔ ممکن از چالش با آژانس بپرهیزد و آنرا ابزار و محملی برای هجمهٔ همه‌جانبهٔ آمریکا و مخالفانش قرار ندهد. در غیراین صورت، سناریویِ دورۀ احمدی‌نژاد تکرار خواهد شد و روز از نو؛ روزگار از نو!» (روزنامه حکومتی مستقل۲۱ شهریور)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/17cca7f0-e7d3-4b77-b901-a9fc54524115"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات