728 x 90

روزنامه حکومتی ستاره صبح: تعامل با نظام بین‌الملل

جهان بین‌الملل
جهان بین‌الملل

روزنامه حکومتی ستاره صبح در شماره اول مهر خود با اشاره به‌شرایط سخت تحریم‌ها و تمجید خامنه‌ای و از زهر خوردن خمینی در پذیرش قطعنامه ۵۹۸ نوشت: «این احتمال وجود دارد که نظام هم احتمالاً از هم‌اکنون نرمش‌هایی را نشان خواهد داد تا برای آینده‌ای که ترامپ دوباره وارد کاخ‌سفید می‌شود، بسترهای ورود به مذاکره با آمریکایی‌ها فراهم شود. ما در این شرایط پیچیده و بحرانی، باید تکلیف خود را با جهان مشخص کنیم. در واقع لازم است استراتژی‌های سنتی که در طول چهار دهه گذشته موفقیت‌آمیز نبوده، در سطح داخلی، منطقه‌یی و بین‌المللی تغییر کند و دشمنی با نظام بین‌الملل، به سمت همزیستی چند جانبه حرکت کند».