728 x 90

روزنامه الیوم: از فرماندهان کانون‌های شورشی مقاومت مخفی از داخل ایران، اتحادیه اروپا رودرروی مردم ایران از آخوندها حمایت می‌کند

مصاحبه روزنامه الیوم با کانوهای شورشی
مصاحبه روزنامه الیوم با کانوهای شورشی

روزنامه الیوم روز ۲۹تیر در مطلبی نوشت: یکی از فرماندهان کانون‌های شورشی مقاومت مخفی از داخل ایران به نام آرش، تاکید می‌کند: دولت‌های اروپایی با سیاست مماشات و حمایت اقتصادی خود از سوی کشورهای اروپایی و خارجی مانعی دائمی در برابر آزادی مردم تحت ستم و حاکمیت رژیم ایران هستند. وی تاکید می‌کند: این دولت‌ها در مقابل قیام‌ها ایستاده و عمر رژیم را طولانی‌تر میکنند. او این را خیانت کشورهای اروپایی و خارجی به مردم مظلوم ایران تلقی می‌کند. آرش از داخل ایران در گفتگو با «الیوم» گفت: رژیم حاکم بر تهران مرتجع، دیکتاتور و خونخوار است و هر خواسته مشروع مردم را تنها با شکنجه و اعدام پاسخ می‌دهد. وی اشاره می کند که رژیم در مورد آزار و اذیت و شکنجه مشمول هیچ قانون سیاسی و حتی بشردوستانه بین المللی نیست. وی ضمن اشاره به اینکه سیاست آخوندها در حکومت بر مردم تابع این نظریه است که (مردم را در فقر نگه دارید و بر آنها حکومت کنید)، خاطرنشان می‌کند: در ایران ثروت هنگفتی وجود دارد که شاه و آخوندها طی سالیان آنرا به یغما برده‌اند. وی تاکید می‌کند: نسل جوان آگاه حامل پرچم تغییر و انقلاب است.

آرش می‌گوید؛ دولتهای اروپایی با سیاست مماشات و حمایت اقتصادی خود در مقابل قیام‌ها ایستاده و عمر رژیم را طولانی‌تر می‌کنند. او این را خیانت کشورهای اروپایی و خارجی به مردم مظلوم ایران تلقی می‌کند.

آرش از داخل ایران در گفتگو با «الیوم» گفت: رژیم حاکم بر تهران مرتجع، دیکتاتور و خونخوار است و هر خواسته مشروع مردم را تنها با شکنجه و اعدام پاسخ می‌دهد...
ما با یک دیکتاتوری سفاک روبه‌رو هستیم و دستانی که در پشت صحنه همیشه با رژیم مماشات کرده‌اند. این دست‌های نامریی با قدرت به نفع رژیم کار می‌کنند و هم‌چنین رژیم سرمایه عظیمی در دست دارد.

وی در ادامه اضافه می‌کند؛ اما با این وجود در سال‌های اخیر شاهد اعتراضات گسترده در سراسر کشور و شاهد حضور مردم در خیابان‌ها بوده‌ایم، اما قیام هم‌چنان ادامه دارد و شعله قیام هم‌چنان می‌سوزد. کاملاً واضح است که سرنگونی چنین حکومتی شرایط و تعهدات خاصی را می‌طلبد و ما معتقدیم که مسیر مبارزه ما به رهایی مردم خواهد انجامید...
این رژیم قطعاً به دست مردم ایران و تحت رهبری مقاومت ایران و کانون‌های شورشی دلاور آن سقوط خواهد کرد و اکنون دو‌رویی این رژیم توسط مردم برملا شده است.
نسل جوان و آگاه، حامل پرچم تغییر و انقلاب و جوهره حرکت به سوی آرمانها و آزادی است و این را نمی‌توان منزوی و ایزوله کرد. نسلی است که در مسیر مبارزه برای آرمانهای خود حرکت می‌کند و گام های استوار برمی‌دارد (روزنامه الیوم ۲۹تیر).

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7d9e193f-b3ae-4fa0-bdd8-916acdf33245"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات