728 x 90

روزنامهٔ حکومتی مردم‌سالاری: «کرونا» و زخم «خودکشی» بر پیکر کادر درمان

کادر درمان در کرونا
کادر درمان در کرونا

عضو شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره حکومتی، گفت: پرستاران در دوره پاندمی‌کووید ۱۹ بیشتر از قبل با مرگ و میر بیماران و حتی پرسنل بیمارستانی روبه‌رو هستند و این مسأله می‌تواند میزان افسردگی و افکار خودکشی را در آنان بیشتر کند...

این استاد روانشناسی در ادامه با اشاره به پژوهشی در ایران که میزان شیوع افسردگی، اضطراب و افکار خودکشی در پرستاران بیمارستانهای ملایر در زمان شیوع کووید۱۹ را بررسی کرده است، خاطرنشان کرد: این پژوهش نشان داد ۱۵.۳۸ درصد پرستاران از افسردگی متوسط تا شدید و ۴۶.۴۷ درصد از اضطراب متوسط تا شدید برخوردار بودند. هم‌چنین ۲۷.۵۶ درصد دارای افکار خودکشی بوده و ۹.۹۴ درصد آمادگی برای خودکشی داشتند (روزنامه مردم‌سالاری ـ۲۰شهریور).

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات