728 x 90

آخوند روحانی: فقط مشکل تحریم‌های آمریکاست

آخوند روحانی
آخوند روحانی

آخوند روحانی امروز در جلسه کابینه‌اش طی سخنانی گفت: قانون مجلس اجرا شود هیچ مشکلی به‌وجود نمی‌آید. نه تنها بازرسان را بیرون نمی‌کنیم، بلکه مدیرکل آژانس هم به تهران می‌آید. مقررات پادمان اجرا خواهد شد و بازرسان هستند.

وی افزود: در تماس دیشب با یک مقام اروپایی گفتم مشکل فقط تحریم‌های آمریکاست.

وی با درماندگی گفت: این‌که دنیا به جای برداشته شدن تحریم‌ها راجع به‌کاهش تعهدات نظام یا قانون اخیر مجلس حرف بزند، فرار به‌جلو است. یک مشکل بیشتر وجود ندارد که تحریم‌های آمریکاست (تلویزیون رژیم ۲۹بهمن).