728 x 90

رشیدی کوچی: لحظه شماری مردم برای پایان دروغهای (روحانی)

گرانی در بازار
گرانی در بازار

رشیدی کوچی عضو مجلس ارتجاع در پیامی در توئیتر در پاسخ به حرفهای آخوند روحانی درباره موضوع گرانی‌ها نوشت: لحظه شماری مردم برای پایان دروغها.
به گزارش خبرگزاری مجلس رژیم ۱۷فروردین، عضو مجلس ارتجاع از مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در توئیتی نوشت:
روحانی؛ هر چه قرار بود اجناس گران شود، سال۹۹ شد!
ماه اول سال۱۴۰۰
افزایش قیمت خودرو!
افزایش قیمت مرغ!
افزایش قیمت لبنیات!
افزایش قیمت بلیط مترو!
افزایش تعرفه‌های پزشکی!
بازی با روح و روان مردم و لحظه شماری برای پایان دروغ‌ها.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ff62315f-01b2-44d1-9649-ac7e5e20c308"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات