728 x 90

رشوه روحانی به طلبه‌ها و اعتراض در مجلس ارتجاع

آخوند روحانی
آخوند روحانی

چند تن از اعضای مجلس ارتجاع طی نامه‌یی خواهان تحقیق و تفحص در موضوع هزینه‌های نهاد ریاست‌جمهوری رژیم شدند. در قسمتی از متن درخواست نامهٔ اعضای مجلس ارتجاع آمده است: اخیراً اخباری مبنی بر پرداخت بیست میلیون ریال از سوی روحانی به حساب هر یک از طلبه‌های حوزه‌های علمیه رسیده است که مجموعاً چهار هزار میلیارد ریال می‌شود. این در حالی است که در قانون بودجه سال۱۴۰۰ هیچ ردیف بودجه‌یی در این خصوص پیش‌بینی نشده است و این نحو پرداخت‌های بدون ضابطه با دستور روحانی در یک‌سال اخیر چندین بار اتفاق افتاده است (خبرگزاری حکومتی انتخاب۱۲اردیبهشت).