728 x 90

رسانه حکومتی: خیلی پیش‌تر باید این نرمش نشان داده می‌شد

آتش زدن برجام توسط باند خامنه‌ای
آتش زدن برجام توسط باند خامنه‌ای

روزنامه حکومتی همدلی ۶بهمن، در یک کُر هماهنگ با دیگر رسانه‌ها و کارشناسان حکومتی، سران نظام را به سرکشیدن جام‌زهر ترغیب می‌کنند تا شاید پذیرش جام‌زهر گره‌ای از نظام باز کند!

همدلی درباره «‌خواب و رؤیا» ی نظام در مذاکره با آمریکا نوشت:... زمان تلافی نیست. به‌اندازه کافی اندازه صداقت این جریان، وطن‌دوستی و مردم‌داری آنان برای جامعه مشخص‌شده است؛ اما تن‌دادن دولت و جریان حامی آن به الزامات زمین سفت واقعیت جای خرسندی دارد. پیش کشیدن بحث گفتگوی مستقیم با آمریکا توسط وزیر خارجه لازم و هوشمندانه بود. خیلی پیش‌تر باید این نرمش نشان داده می‌شد (!).
... این‌که چرا کاری هم‌چون احیای برجام که می‌توانست یک سال پیش صورت گیرد مثل داستان واکسن و خیلی چیزهای دیگر، با تأخیر پی آن گرفته شد؛ اما هر زمان از تنش با غرب کاسته شود و سایه جنگ و تحریم از سر کشور کوتاه شود یعنی ما در مسیر درست حرکت می‌کنیم. امیدواریم دولت مقابل طیف تندروی حامی خود مقاومت کند (روزنامه حکومتی همدلی ۶بهمن).

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/be632dab-3080-4b9d-9da5-b96c8ab8afef"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات