728 x 90

رجزخوانی و خوشحالی سرکرده سپاه خامنه‌ای از فجایع غزه

پاسدار سلامی
پاسدار سلامی

رجزخوانی و خوشحالی سرکرده سپاه خامنه‌ای از فجایع غزه:

آنچه در فلسطین می‌گذرد برای فلسطینی‌ها پذیرفتنی است

اما آنچه برای اسرائیلی‌ها می‌گذرد بحرانی است

این شرایط برای صهیونیستها قابل‌تحمل نیست ما راه را ادامه می‌دهیم

 

پاسدار سلامی سرکرده سپاه پاسداران ۹ آذر ۱۴۰۲

امروز سیصد دستگاه از این تانک‌ها زده شده است صدها اسراییلی کشته شده‌اند اسرائیلی‌ها اخبار این تلفات و خسارات را منتشر نمی‌کنند. یک سانسور خبری شدید حاکم است. شما هر چه خبر می‌شنوید از غزه است. از فلسطینی‌هاست. از آشفتگی درون شهرهای رژیم صهیونیستی چیزی نمی‌شنوید و نمی‌بینید. ولی وضع بسیار وخیم‌تر از آن چیز است که ما حتی آرزو می‌کنیم و این واقعیت منجر شد به این‌که اینها در نهایت تن به آتش‌بس دهند. ببینید اگر نیروی مسلحی در حال پیروزی و موفقیت باشد هرگز عملیات را متوقف نمی‌کند این شرایط برای صهیونیستها قابل‌تحمل نیست. با این حال ما راه را ادامه می‌دهیم فلسطین مقاوم است غزه‌ای‌ها شاکرند صبورند متوکل‌اند.

آنچه در فلسطین می‌گذرد برای فلسطینی‌ها امری پذیرفتنی است هفتاد و پنج سال است این شرایط را تحمل کرده‌اند اما آنچه برای اسرائیلی‌ها می‌گذرد بحرانی است غیرقابل تحمل است.

(خبرگزاری ایران پرس رژیم ۹آذر ۱۴۰۲)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/67c5ec45-b9e3-4827-91db-6ba977903c27"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات