728 x 90

راما یاد: حمایت از قیام مردم ایران و نقش پیشتاز زنان ایرانی + فیلم

رامایاد
رامایاد

راما یاد، وزیر پیشین حقوق‌بشر فرانسه، طی مقاله‌یی در هافینگتون پست درباره قیام  مردم ایران و نقش زنان نوشت: جنبشی که در ۲۸دسامبر (۷دیماه) گذشته شروع شد به سرعت به یک جنبش سیاسی برای پایان دادن به استبداد و طرد همه جناحهای حکومتی تبدیل شد. بی‌تردید زنان یک نقش چشمگیر در این خیزش مردمی که در مشهد، دومین شهر کشور شروع شد، ایفا کردند، خیزشی که مثل یک آتش در جنگل به ۱۴۰شهر گسترش یافت.

راما یاد می‌نویسد: گردهمایی که در همین باره در پاریس در فوریه گذشته برگزار شد، نمادی از همبستگی چشمگیری فعالان زن برجسته از سراسر دنیا در حمایت از زنان مقاوم ایرانی و مریم رجوی بود. این یک حمایت قوی از اهداف زنان ایرانی در داخل کشور بود. زنانی که برای آزادیشان مبارزه می‌کنند. مبارزه‌یی که همه دموکراتهای جهان باید از آن حمایت کنند و  فرانسه نیز نمی‌تواند در مقابل این فریاد استمداد بی‌تفاوت باقی بماند. هر اقدامی باید با تلاش برای آزادی تظاهر کنندگان زندانی آغاز شود.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات