728 x 90

راستی! چرا مطالبه‌گران پایگاه بسیج را آتش می‌زنند؟

چرا تیغ جراحی سر از سفره‌های مردم در آورد؟

به‌راستی ثروت مردم ایران کجا می‌رود؟

یک هم وطن:

فقط می‌توانم بگویم لعنت به پدر علی خامنه‌ای با این شرایطی که برای ما وجود آورده‌ای به‌خاطر این‌که آرد را مفت بدهی به لبنان دولت لبنان هوای حزب‌الله را داشته باشد

یک هم وطن:

اومدید یارانه ۳۰۰ – ۴۰۰هزار تومن دادید دهان مردم را بستید؟ تا کی می‌خواهید ببندید؟

گزارش یک هم وطن از ایذه

امروز جمعه ۳۰اردیبهشت جو امنیتی ایذه. تا کی می‌خوان اینجوری باشن؟ بالاخره مردم کار خودشان را خواهند کرد.

یک هم وطن:

یک ماه نخورن دو ماه نخورن سر ماه سوم نمی‌تونن بگن نمی‌خوریم میان این دفعه شماهارو می‌خورن

آخوند نکونام در نمایش جمعه شهرکرد ـ ۳۰ردیبهشت ۱۴۰۱:

آیا مطالبه‌گر میاد مدرسه علمیه را میاد پایگاه بسیج را میاد پایگاه را به آتش بکشه؟

آری، مطالبه‌گر گرانی نمادهای غارت و فساد را نشانه می‌رود.

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6dcf7294-ce96-4f4b-b1e9-c5ff17f5d6d8"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات