728 x 90

رئیس‌جمهور آذربایجان نسبت به اعمال نفوذ رژیم ایران هشدار داد

الهام علی‌ اف رئیس‌جمهور آذربایجان
الهام علی‌ اف رئیس‌جمهور آذربایجان

رئیس‌جمهور آذربایجان، روز چهارشنبه ۲۱مهر به مقامات رژیم ایران حمله کرد و گفت هیچ کشور دیگری نمی‌تواند و نباید تلاش کند بر تصمیمات جمهوری آذربایجان اعمال نفوذ کند.
روزنامه‌ایتالیایی ریپابلیکا روز چهارشنبه ۲۱ مهر نوشت، الهام علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان در پاسخ به سؤالی در ارتباط با ناخشنودی رژیم ایران از روابط نزدیک باکو با اسراییل گفت، این یک بهانه است.
علی‌اف در ادامه افزود: آن چه در روابط رژیم ایران و جمهوری آذربایجان در حال رخ دادن است، به واسطه رابطه با یک کشور دیگر نیست زیرا سیاست خارجی ما آشکار، شفاف و استوار است.
همان‌طور که به‌طور مستقل اعلام کردم، هیچ کشور دیگری نمی‌تواند و نباید تلاش کند بر تصمیمات جمهوری آذربایجان اعمال نفوذ کند. تصمیماتی که من در باکو اتخاذ می‌کنم بر اساس منافع ملی آذربایجان است.
هر آن کس که تلاش کند از بهانه‌های ساختگی استفاده کند و جمهوری آذربایجان را برای نوعی از رابطه با برخی کشورهای دیگر، مقصر جلوه دهد، شکست می‌خورد. این مسیر درستی نیست و به بن‌بست منتهی می‌شود.


شایان ذکر است که آذربایجان دفتر و مسجد خامنه‌ای را که توسط آخوند علی‌اکبر اجاق‌نژاد، گماشته خامنه‌ای در آذربایجان، اداره می‌شد. در این کشور تعطیل کرد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8349d74d-3162-46bd-8854-228b404c3ff9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات