728 x 90

رئیسی از کدام مردم صحبت می‌کند؟

یک هم‌وطن: پرند ۶بهمن، برقها رفته مردم ریختن بیرون دارن فحش میدن

آخوند جلاد ابراهیم رئیسی ـ ۲بهمن ۱۴۰۱:

علیرغم همه دشمنی ها صبر و بردباری مردم باعث شد که دشمن ناکام بشه

آخوند جلاد از کدام مردم صحبت می‌کند؟

مراسم چهلم شهید محمود احمدی در ایذه ـ ۶بهمن ۱۴۰۱  

محمود احمدی سردار بختیاری

ماموران خامنه‌ای در وحشت از خشم مردم ایذه تمام راهها را بستند اما؛

از بستگان شهید محمود احمدی در ایذه ـ ۶بهمن ۱۴۰۱ 

راه‌رو بستن که کسی نیاد اما خانواده یک شهید راه آزادی آقای میلاد سعیدیان اومدن

مرگ بر خامنه‌ای ـ لعنت بر خمینی

جوشش خون شهیدان قیام راهها را باز می‌کند و آتش انقلاب دموکراتیک مردم ایران را شعله‌ور نگه می‌دارد

خروش مردم زاهدان ـ ۷بهمن ۱۴۰۱

این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/96d34ce0-aec6-4d2c-936a-e0058446fce0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات