728 x 90

دیکتاتور کیست؟

یک هم‌وطن: ۱۶آذر اسلامشهر. می‌جنگیم تا پیروزی

بعد از ۸۳روز قیامی که مردم در آن با شعار مرگ بر خامنه‌ای نشان دادند تا پایان دیکتاتوری ادامه می‌دهند جلاد گفت:

رئیسی جلاد ـ ۱۶آذر ۱۴۰۱:

شما می‌گویید قضیه دیکتاتوری، چه کسی دیکتاتور هست

دیکتاتور همان است که ۷۰۰نفر را در ۸۰روز کشت

همان که خدای رنگین کمان و خدانور را به خاک و خون کشید

همان که ۱۷۶مسافر را در آسمان منفجر کرد

۱۵۰۰ نفر را در آبان کشت

و ۳۰هزار زندانی سیاسی را به‌دار آویخت

خروش مردم در تهران ـ ۱۶آذر

این ماه ماه خونه سیدعلی سرنگونه

یک هم‌وطن: مرگ بر دیکتاتور. آخرشه!

راستی! جواب این همه سال جنایت چیست

خروش جوانان:

این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت

این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6b3c05fb-6b2e-4e7d-ab6e-048bfc88862f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات