728 x 90

دیپلماسی زیر شلاق بحران مرگبار رژیم ایران - مطلبی از موسی افشار در ایلاف لندن

موسی افشار عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران
موسی افشار عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران

سایت ایلاف لندن یکشنبه ۸خرداد، با درج مطلبی از موسی افشار عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران با عنوان، دیپلماسی زیر شلاق بحران مرگبار رژیم ایران، به شرایط فوق بحرانی رژیم ایران اذعان می‌کند که دیگر راه گریزی نمی‌یابد و از «نرمش قهرمانانه» که خامنه‌ای از آن دم می‌زد اکنون در برابر چالش‌ها و بحرانهای بین‌المللی و منطقه ای «این بار به یک چاپلوسی. . غیرقهرمانانه» تبدیل شده است.

در این مطلب آ‌مده است: در شرایط ضعف و بحرانهای مرگباری که رژیم ایران با آنها دست به گریبان است به‌طوری‌که طناب را بیش‌از‌پیش بر گردن آن تنگ می‌کند، ... سران رژیم در چنین برهه حساسی که شلاق بحرانهای خفه کننده بر پشتشان فرود می‌آید راه گریزی از ضربات آن تازیانه‌ها نمی‌یابند.
سیاست رژیم ایران بر شرایط و موقعیتش استوار است و اگر در موقعیتی قرار گیرد که با تهدید یا چالشی مواجه نباشد، سیاست، قلدری و گردنکشی و تهدید دیگران را در پیش می‌گیرد، اما اگر خود را در موضع ضعف ببیند و تهدیدات از هر سو آن را احاطه کرده باشند، آنگاه سیاستش بر اساس آنچه آنرا انعطاف پذیری، همکاری و منافع مشترک کشورها و مردم می‌نامد، بنا می‌گردد... .
این گزارش در ادامه می‌افزاید: امروز پس از آن که بحرانهای رژیم به‌ویژه از ناحیه اقتصادی به بن‌بست رسیده... خامنه‌ای در سخنرانی روز شنبه ۳۰اردیبهشت در حضور مقامات وزارت امور خارجه و سفرای نظام گفت: در نظر گرفتن «عزت» به‌معنای پرهیز از دیپلماسی گدایی، «عقل» به‌معنای برخوردها و فعالیت‌های سنجیده و مدبرانه و «علاقه» به‌معنای انعطاف برای عبور از موانع دشوار و ادامه مسیر اساسی در دیپلماسی کشور است.
خامنه‌ای تلاش می‌کرد چنین القاء کند که عزت رژیمش، آنرا از سیاست تکدی مصون داشته است... . تردیدی نیست که خامنه‌ای برای توجیه تحرکات و فعالیت‌های سیاسی و دیپلماتیک رژیم در مقطع کنونی که در اوج بحران قرار دارد، برای رفع خطرات و تهدیدات پیش روی رژیم، بزرگ‌ترین بازی با کلمات و اصطلاحات سیاسی را انجام داده است... اما وی از راه کارها و روش‌هایی که رژیم در خصوص «حذف و کاهش سیاست‌ها و تصمیم‌های تهدیدآمیز علیه ایران» و هم‌چنین «تضعیف مراکز خطرناک» در پیش گرفته است، صحبتی نکرد... .
خامنه‌ای در دوره‌ای که به فوران قیام شهریور ۲۰۲۲ منتهی شد، به موفقیت سیاست خود موسوم به «نرمش قهرمانانه» در برابر چالشهای بین‌المللی و منطقه‌یی می‌بالید... اما آن "نرمش" بی‌پروا خیلی زود این بار به یک چاپلوسی... غیرقهرمانانه! تبدیل شد. .
 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4e1ec5ee-52a7-4395-9a63-31f4b78b472a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات